Tagged: uygur türkçesi

3

Uygur Türkçesi Grameri

Uygur Türkçesinin Ses Özellikleri Özellikle ilk hecedeki ünlülerin yazımında birincil (asli) ünlü uzunlukları korunur.  aat (isim)    oot (ateş) Kelime başındaki t sesi korunur.    tewe (deve)     tirig (diri)       tag (dağ),...