Tagged: Orhun (Göktürk) Türkçesi Grameri

3

Göktürkçe ile Uygurcanın Farkları

Göktürkçe                                   Uygurca n    anıg (kötü, fena)     kon  (koyun) n ağzı           ...

1

Orhun (Göktürk) Türkçesi Grameri

Orhun Türkçesi Ses Özellikleri a,e,ı,i,o,ö,u,ü olmak üzere 8 ünlü harf vardır. Artlık-önlük uyumu (büyük ünlü uyumu) vardır.  Düzlük-yuvarlaklık (küçük ünlü uyumu) tam olarak yoktur. Düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırılık teşkil eden ekler: Belirli geçmiş zaman 3....