Tagged: bağdatlı ruhi

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ VE ESERLERİ 2

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ VE ESERLERİ

13. YY. Hoca Dehhani *Anadolu’da din dışı divan edebiyatının kurucusudur. *Aşk, şarap, tabiat konularını işlemiştir. *Oğuz Türkçesini kullanmıştır. *Günümüze bir kasidesi ve yedi gazeli ulaşmıştır. *Selçuklu Şehnamesi isimli Farsça mesnevisi olduğu düşünülmektedir ancak eser...