Tagged: 1. tanzimat ve 2. tanzimat arasındaki farklar

0

I. Tanzimat Dönemi Edebiyatı ve II. Tanzimat Dönemi Edebiyatı Karşılaştırması

Tanzimat I. Dönem Özellikleri Tanzimat II. Dönem Özellikleri Bu döneme “Şinasi-Ziya Paşa-Namık Kemal” okulu da denmiştir. Bu döneme “Ekrem-Hamit-Sezai” okulu da denmiştir. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiş, edebiyat halkın eğitilmesinde bir araç olarak görülmüştür....