Category: LYS Edebiyat Konu Anlatımları

0

I. Tanzimat Dönemi Edebiyatı ve II. Tanzimat Dönemi Edebiyatı Karşılaştırması

Tanzimat I. Dönem Özellikleri Tanzimat II. Dönem Özellikleri Bu döneme “Şinasi-Ziya Paşa-Namık Kemal” okulu da denmiştir. Bu döneme “Ekrem-Hamit-Sezai” okulu da denmiştir. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiş, edebiyat halkın eğitilmesinde bir araç olarak görülmüştür....

0

TOPLUMCU ŞAİRLER (1960-1980)

Toplumcu Şairler  (1960-1980) Ataol Behramoğlu *Öğretmenlik ve yayıncılık yapmıştır. *1970’te İsmet Özel’le “Halkın Dostları “  dergisini çıkardı. *Gençlik döneminde Atilla İlhan ve İkinci Yeni’nin etkisiyle imgeci, kapalı, yergici şiirler yazdı. 1960’tan sonra daha çok...

0

MAVİCİLER

Maviciler (Mavi Akımı) (1952-1956)   *Fikir ve sanatın, sosyal bir sınıf veya grubun bayrağı yapılamayacağını savunmuşlar; özgürlüğün ve barışın rengi sayılan mavi sözcüğünü çıkardıkları dergiye isim olarak vermişlerdir. *Başlangıçta Anadolu’yu, geleneği ve halk edebiyatını savunmuşlar;...

0

HİSAR TOPLULUĞU (HİSARCILAR)

Hisarcılar *1950’de çıkmaya başlayan Hisar dergisi etrafında bir araya gelen şair ve yazarların oluşturduğu topluluktur. *Sanatçılar geleneğe aykırı düşmeden yenilikçi bir tavır sergilemişlerdir. *Batı’ya karşı milli değerlere dayalı bir sanat anlayışını savundular. *Dil konusundaki...

0

TOPLUMCU ŞİİR (1920-1960)

Toplumcu Şiir (1920-1960) *Türk şiirinde toplumcu şiirin öncülüğünü Nazım Hikmet Ran yapmıştır. *”Aydınlık” ve “Resimli Ay” dergilerinde bir araya gelen sanatçılar bu anlayışı başlattılar. *Şiirlerinde serbest ölçü kullanmışlardır. *Somut ve nesnel bir şiir oluşturulmuştur....

0

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940-1960)

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir 1940-1960 Genel Özellikleri *Garip ve İkinci Yeni hareketlerine katılmadan yeniliği sürdürdüler. *Kendi özgün tarzlarını oluşturdular. *Bazıları Garipçilerin şiiri bayağılaştırdığını savunurken bazıları da Garipçilerden yararlandı. *Bireysel bir şiir ortaya koymaya...

0

II. YENİCİLER

II. YENİ *“Şiir için şiir” anlayışıyla hareket etmişler; erdem, ahlak, toplum ve gerçek gibi konuların şiirin dışında tutulması gerektiğini savunmuşlardır. *Onlara göre anlamlı olmak şiir için önemli değildir. *II. Yeni’ye göre şiir bir öykü...

0

Garip Hareketi (I. Yeni)

Garip Hareketi (I. Yeni) Genel Özellikleri *1941’de Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet Anday ortak yayımladıkları Garip adlı şiir kitabının ön sözünde şiir anlayışlarını ortaya koydular. *Kitabın kapağında “Bu kitap, sizi alışılmış...

0

BEŞ HECECİLER

Beş Hececiler *Aruzun kullanıldığı bir dönemde heceye yönelen beş kişi olmalarından dolayı bu ismi almışlardır. *Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati’nin şiir anlayışına tepki gösterirler. *Halit Fahri’nin yazdığı “Aruza Veda” adlı şiir, heceye geçişin şiiri...

0

YEDİ MEŞALECİLER

YEDİ MEŞALECİLER *Bu sanatçılara göre şiir hiçbir fikir ve ideolojinin hizmetinde kullanılamazdı. Onlara göre gerçek şiir, sanat için yazılan, samimi ve yenilik dolu olan şiirdi. *Sanat, sanat için olmalıdır. *Edebiyatta taklitten kaçınılmalı, daima yenilik,...