Category: ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı

1

Orhun (Göktürk) Türkçesi Grameri

Orhun Türkçesi Ses Özellikleri a,e,ı,i,o,ö,u,ü olmak üzere 8 ünlü harf vardır. Artlık-önlük uyumu (büyük ünlü uyumu) vardır.  Düzlük-yuvarlaklık (küçük ünlü uyumu) tam olarak yoktur. Düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırılık teşkil eden ekler: Belirli geçmiş zaman 3....

0

Dillerin Sınıflandırılması

Yapı Bakımından Diller Yalınlayan Diller (Tek Heceli Diller) Bitişken Diller (Eklemeli Diller, Bağlantılı Diller) Çekimli Diller (Bükümlü Diller) 1-Yalınlayan Diller Çince Tibetçe Vietnamca Siyamca Himalaya Dilleri Endonezyaca Bazı Afrika Dilleri Baskça 2-Eklemeli Diller Türkçe...

0

Dillerin Doğuşu ile İlgili Teoriler

Dillerin Doğuşu ile İlgili Temel Görüşler          Dillerin ortaya çıkışı konusundaki görüşler iki temel yaklaşıma dayanır: Monojenist Yaklaşım: Bugün varlığı bilinen tüm dillerin tek bir dilden doğduğu tezine dayanır. Polijenist Yaklaşım: Yeryüzündeki dillerin başka...